Drama Eğitimi

Drama Eğitimi

 • Çocukların hayat ile uyum sağlaması konusunda yardımcı olur

 • Kendilerini ifade etmelerini sağlar

 • Drama eğitimi çocuğunuzun yaratıcılık konusunda gelişmesini sağlar.

 • Kişiliğini güçlendirir ve dışa dönük bir birey olarak yetişmesine vesile olur.

 • Etrafını ve hayatı gözlemleme fırsatı sunar.

 • Hayalgüçleri gelişir.

 • Drama çocuklarda sanat algısı oluşturur.

 • Drama dersi alan cocuklar, Güven duyar, bağımsız düşünün ve kendince karar verir. 

 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir ve bu sayede cocuklar sosyal duyarlılık yaratır.

 • Empati yapmayı öğrenen çocuklar olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir.

 • Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.

 • Kendini eleştirmeyi öğrenir.

 • Drama eğitimi sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir.

 • Bedenin sınırlarını fark eder.

 • Doğaçlama yapma becerisi kazanır.

 • Konuşma , dinleme, okuma , yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır.